Publieksmonitor pensioenen Q1 2024

In het eerste kwartaal 2024 blijft de vertrouwensscore (objectief gemeten) in het pensioenstelsel stabiel op een neutrale score van 5,7 (op schaal van 1 tot 10).

Bijna twee derde (63%) van de Nederlanders is ermee bekend dat de regels voor pensioenen gaan veranderen. Dit wordt steeds meer betrokken in hun vertrouwensoordeel. De verhouding tussen wel en geen vertrouwen blijft daarbij ongeveer gelijk. De kennis ten aanzien van het nieuwe stelsel is iets toegenomen ten opzichte van de vorige meting, waarbij gepensioneerden en financieel hoger geletterden relatief meer/betere kennis hebben over pensioen. Het publiek hoort steeds vaker via het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar iets over de wijzigingen.

Ten opzichte van het vorige kwartaal, hebben evenveel en op sommige vlakken wat meer mensen zich beziggehouden met zijn of haar pensioen. Vooral het percentage Nederlanders dat aangeeft in de afgelopen 6 maanden op een andere manier met het pensioen bezig te zijn geweest lijkt toe te nemen over de kwartalen.

De publieksmonitor pensioenen heeft als doel om doorlopend het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in het pensioenstelsel inzichtelijk te maken. Hierbij ligt primair de nadruk op het meten van vertrouwen in het stelsel en de partijen daarachter, en secundair op het meten van basiskennis over en gedrag ten aan zien van pensioenen.