DNB breidt partiële beoordeling risicohouding uit

In de partiële beoordeling risicohouding neemt DNB voortaan de vormgeving van de toedelingsregels voor beschermings- en overrendement (SPR) en het beleggingsbeleid mee (SPR en FPR). Daarmee worden het beleggingsbeleid en de toedeelregels verplaatst van de partiële beoordeling van de vormgeving van de pensioenregeling door het pensioenfonds naar de partiële beoordeling van het vaststellen van de risicohouding.

DNB biedt pensioenfondsen voorafgaand aan het indienen van hun invaarmelding de mogelijkheid van een partiële beoordeling van bepaalde onderdelen van het invaarbesluit. Het doel is om pensioenfondsen in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijkheid te bieden over deelonderwerpen waarover de besluitvorming door de betrokken partijen al is afgerond.

DNB heeft een gewijzigde factsheet partiële beoordeling gepubliceerd waarin de verschillende deelonderwerpen die in aanmerking komen voor een partiële beoordeling beschreven.

Drie redenen voor deze wijziging

De evaluatie van de eerste praktijkervaringen met de partiële beoordelingen gaf drie redenen voor deze wijziging:

  1. Uit zowel de aangeleverde documentatie voor de partiële beoordelingen risicohouding als de gesprekken met de sector in het Platform Pensioentransitie blijkt dat de vaststelling van de wettelijke maatstaven en de invulling van de toedelingsregels en het beleggingsbeleid in samenhang dienen te worden bezien. Het toevoegen van de toedelingsregels en het beleggingsbeleid leidt tot een meer solide beoordeling, zodat bij de invaarmelding niet opnieuw gekeken hoeft te worden naar de risicohouding, de toedelingsregels voor beschermings- en overrendement en het beleggingsbeleid.
  2. Fondsen die wachten op de lagere regelgeving voor de collectieve uitkeringsfase kunnen alvast hun beleggingsbeleid laten toetsen.
  3. Deze wijziging verhoogt – op basis van voortschrijdend inzicht – de efficiëntie van het beoordelingsproces en draagt derhalve bij aan een soepele transitie. Het faciliteren van een soepel proces voor de behandeling van invaarbeoordelingen is belangrijk voor zowel DNB als de sector.

Ingangsdatum en impact op lopende partiële beoordelingen

De wijziging van de scope van de partiële beoordelingen op risicohouding en vormgeving van de pensioenregeling gaat per direct in. Lopende partiële beoordelingen risicohouding exclusief de toedelingsregels en het beleggingsbeleid zullen conform de tot op heden geldende scope en afspraken worden afgerond. 

Lees hier het gehele bericht van DNB.