DNB deelt eerste lessen uit invaarmeldingen

In de afgelopen maanden heeft DNB de eerste invaarmeldingen en aanvragen voor partiële beoordelingen ontvangen. Hierbij heeft DNB geconstateerd dat het voor fondsen een uitdaging is om een compleet dossier aan te leveren. Na gesprekken met de indienende fondsen heeft DNB een aantal mogelijke verbeterpunten geïdentificeerd voor zowel DNB als de sector.

DNB wil verbeteringen doorvoeren in het invaarsjabloon en de invulinstructie, en verkent hoe de sector hierbij betrokken kan worden. Daarnaast heeft DNB geconstateerd dat de scheidslijn tussen de controlefase en de beoordelingsfase niet altijd duidelijk is voor fondsen. DNB onderzoekt mogelijkheden om dit onderscheid verder aan te scherpen. Ook zal het fonds, dat de brief van DNB met het verzoek tot aanvulling van het dossier ontvangt, kort daarna samen een overleg hebben. Dit helpt om duidelijk te krijgen wat DNB nu precies verwacht.

Fondsen kunnen de kwaliteit van het dossier verhogen door het inrichten van een proces voor de kwaliteitsborging voor indiening van de invaarmelding. Ook helpt het om het invaarsjabloon al bij de voorbereidingen op de besluitvorming rondom de transitie te gebruiken.

Tot slot worden er nog een aantal tips gegeven bij het indienen van een invaarmelding.

Lees hier het gehele bericht.