Transitiebulletin AFM – maart 2024

AFM heeft haar Transitiebulletin van maart 2024 gepubliceerd.

In dit Transitiebulletin besteedt AFM aandacht aan de aanpassing van klachtenprocedures door pensioenfondsen. Ook kondigt de AFM drie onderzoeken aan:

  1. Onderzoek naar opdrachtbevestiging door pensioenfondsen.
  2. Onderzoek naar de communicatie over de Indexatie-AMvB en het overbruggingsplan.
  3. Onderzoek naar het risicopreferentie-onderzoek.