Update van veelgestelde vragen en antwoorden voor verzekeraars en ppi’s

De set met veelgestelde vragen en antwoorden rondom pensioenregelingen ondergebracht bij een verzekeraar of ppi zijn aangevuld. Het gaat om 18 nieuwe antwoorden. De vragen gaan onder andere over het opstellen van een transitieplan, de toepassing van eerbiedigende werking, aankomende wetgeving rondom de transitiedatum en het overgangsrecht inzake arbeidsongeschiktheid.

De vragen zijn onder meer gesteld tijdens een rondetafelgesprek rondom verzekerde regelingen eind 2023. Deelnemers aan dit gesprek waren onder andere het Verbond van Verzekeraars, Adfiz, financieel adviseurs en verzekeraars.

De nieuwe vragen en antwoorden zijn toegevoegd aan de bestaande set en gemarkeerd. Bij het antwoord staat vermeld wanneer het meest recente antwoord is gegeven. Er zijn geen antwoorden uit de vorige set aangepast of aangevuld.