Hoge Raad: buffervereiste voor Nederlandse pensioenfondsen niet in strijd met Europees recht

Op 9 februari jl. heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de verplichting die de Nederlandse Pensioenwet aan pensioenfondsen oplegt om bij wijze van een buffer een eigen vermogen van een bepaalde omvang aan te houden, niet in strijd is met het Europees recht.

Stichting Pensioenbehoud en KBO-Brabant hadden een procedure aangespannen tegen de Nederlandse staat. Ze beweren dat de door de Pensioenwet aan pensioenfondsen opgelegde verplichting om buffer aan te houden, in strijd is met de IORP-II richtlijn. 

Eerder oordeelden de rechtbank en het gerechtshof dat de betreffende bepalingen in overeenstemming zijn met de IORP II-richtlijn. De Hoge Raad heeft het cassatieberoep van de ouderenbelangenorganisaties verworpen, waarin werd gesteld dat de richtlijn lidstaten de vrijheid geeft om aanvullende voorschriften vast te stellen.

Lees hier meer over de uitspraak van de Hoge Raad.