AFM: Informeer pensioengerechtigde minstens maand vóór aanpassing variabel pensioen

In 2023 heeft de AFM onderzoek gedaan naar de informatieverstrekking aan pensioengerechtigden met een variabele pensioenuitkering. Deze pensioengerechtigden worden jaarlijks door hun pensioenuitvoerder geïnformeerd over aanpassingen van de hoogte van hun uitkering. Dit rapport bevat bevindingen en aanbevelingen uit dit onderzoek.

De AFM vindt het van belang dat die deelnemers minstens een maand (liefst langer) vóór de nieuwe uitkering geïnformeerd worden over de aangepaste pensioenuitkering. Onderzoek wijst uit dat veel uitvoerders hun deelnemers te laat informeren, soms slechts één tot twee weken voor de aanpassing.

De AFM roept pensioenuitvoerders op om hun communicatie te verbeteren en aanbevelingen uit het rapport ter harte te nemen, zowel voor huidige als toekomstige pensioenuitvoerders die de variabele pensioenuitkeringen (gaan) aanbieden.

  • Download hier het rapport.