DNB publiceert scenariosets bij Wet toekomst pensioenen

De Nederlandsche Bank (DNB) stelt elk kwartaal de officiële P- en-Q scenariosets beschikbaar op basis van het advies van de Commissie Parameters uit 2022. Deze scenariosets moeten zowel in het bestaande als in het nieuwe pensioenstelsel door sociale partners en pensioenuitvoerders gebruikt worden voor een aantal wettelijk verplichte toepassingen.

Sociale partners en pensioenuitvoerders moeten het invaren van verschillende scenario’s in kaart brengen. Tussen het moment van besluiten en het daadwerkelijk invaren kunnen immers significante economische veranderingen plaatsvinden. Het aantal scenario’s dat tenminste moet worden doorgerekend is uitgewerkt in het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling.

Hier kunt u de scenariosets downloaden.