Wet Verlenging transitieperiode toekomst pensioenen voor advies naar Raad van State

De ministerraad heeft vandaag besloten om het wetsvoorstel Verlening transitieperiode toekomst pensioenen voor advies naar de Raad van State te sturen.

Met dit wetsvoorstel wordt geregeld dat de verschillende transitiedata die in de Wet toekomst pensioenen zijn opgenomen, worden overgeheveld naar een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Via de AMvB zal de uiterste transitiedatum worden verschoven naar 1 januari 2028.

De Eerste Kamer heeft bij de behandeling van de Wet toekomst pensioenen gevraagd om de uiterste transitiedatum op te schuiven naar 1 januari 2028. De Kamerleden zagen het risico dat de pensioenuitvoerders mogelijk te weinig tijd hebben voor een zorgvuldige transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Deze verlenging biedt ruimte voor uitvoerende partijen om de werkzaamheden te spreiden, waardoor de druk afneemt en een zorgvuldige transitie voor iedereen mogelijk is.