Webinar Aan de slag met de nieuwe pensioenwet: hoe zit het eigenlijk met vrijwillig aangesloten werkgevers?

Op 28 november van 16:00 tot 17:00 uur organiseren VNO-NCW en MKB-Nederland het webinar Aan de slag met de nieuwe pensioenwet: hoe zit het eigenlijk met vrijwillig aangesloten werkgevers?

Op 1 juli is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. Alle werkgevers moeten nu hun regeling aanpassen. Veel werkgevers zijn al volop bezig met het arbeidsvoorwaardelijk overleg en vormgeven van de nieuwe regeling.

In dit webinar wordt specifiek ingegaan op de pensioentransitie voor vrijwillig aangesloten werkgevers. Hoe ziet het wettelijk kader eruit? En hoe geven pensioenuitvoerders hier vanuit de praktijk invulling aan? Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de transitie voor excedentregelingen. Onder leiding van Jannie Benedictus gaan Petra van Straten, Siert Vos en Jurre de Haan hierover met elkaar in gesprek. Daarnaast is er tijdens het webinar volop ruimte voor het stellen van vragen.

Dit webinar is vooral bedoeld voor werkgevers met een pensioenregeling bij een pensioenfonds die te maken krijgen met aanpassing van hun pensioenregeling.
Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om dit webinar bij te wonen.

Sprekers

  • Jannie Benedictus – Freelance financieel journalist
  • Petra van Straten – Senior beleidsmedewerker Pensioenbeleid, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Siert Vos – Manager Strategisch Advies, Pensioenfonds PGB
  • Jurre de Haan –  Beleidssecretaris Pensioen, VNO-NCW en MKB-Nederland

Aanmelden

Meld u aan via deze link