Verzamelbrief pensioenonderwerpen najaar 2023

Op 9 november 2023 is de verzamelbrief pensioenonderwerpen najaar 2023 naar de Tweede en Eerste Kamer gezonden.

In de brief gaat minister Schouten in op de volgende onderwerpen:

  1. het informeren van aspirant-werknemers over pensioenopbouw;
  2. het plan van aanpak voor het onderzoek naar de governance in het nieuwe stelsel;
  3. de aanpak van de pensioensector rond private equity-beleggingen;
  4. de verlaging van de toetredingsleeftijd pensioenregelingen;
  5. de inwerkingtreding keuzerecht bedrag ineens;
  6. de laagdrempelige informatievoorziening pensioenen en het informatiepunt Digitale Overheid;
  7. het overgangsrecht premievrije voortzetting vanwege arbeidsongeschiktheid bij een verzekeraar.