Staffelbesluit pensioenen wijzigt: minimale leeftijd van 21 jaar naar 18 jaar

In de Staatscourant is het staffelbesluit pensioenen gepubliceerd. Een onderdeel van de Wet toekomst pensioenen is dat per 1 januari 2024 er een verlaging van de minimale leeftijd voor het verwerven van pensioenaanspraken van 21 jaar naar 18 jaar geldt.

Als gevolg daarvan moeten veel beschikbare premieregelingen worden aangepast in een relatief korte periode. In het staffelbesluit staat dat het premiepercentage voor de leeftijdsklasse 20 jaar tot en met 24 jaar ook gebruikt kan worden voor werknemers van 18 en 19 jaar. Op 1 januari 2024 treedt dit besluit in werking.