AFM: update leidraad tweedepijler-pensioenadvies

Onlangs heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de Leidraad tweedepijler-pensioenadvies gepubliceerd. Deze leidraad helpt pensioenadviseurs om werkgevers op een goede en verantwoorde manier door de pensioentransitieperiode te leiden en hen in staat te stellen om goede besluiten te nemen.

In 2010 publiceerde de AFM haar eerste leidraad. In 2018 volgde een update. Vanwege de pensioentransitie, en de aanpassingen die daarvoor zijn gedaan in de Pensioenwet, is de leidraad nu geactualiseerd en is een aantal adviesthema’s toegevoegd. Deze thema’s zien onder meer op advisering tijdens de transitie, keuzebegeleiding en het proces van collectieve waardeoverdracht.