Beantwoording Kamervragen over heldere en toegankelijke publiekscommunicatie over de Wet toekomst pensioenen

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op Kamervragen van de VVD over heldere en toegankelijke publiekscommunicatie over de Wet toekomst pensioenen. De minister gaat bij de beantwoording in op de campagne Pensioenduidelijkheid.nl dat het ministerie van SZW samen met vakbonden, werkgeversorganisaties en de pensioenuitvoerders ontwikkeld heeft.

In de antwoorden benadrukt de minister dat de juiste, feitelijke informatie over het nieuwe pensioenstelsel in begrijpelijke taal beschikbaar moet zijn. Dat is daarom een uitgangspunt van de publiekscampagne en de website Pensioenduidelijkheid.nl.

Ook vindt de minister het van belang om waar nodig misvattingen weg te nemen. Samen met de genoemde sectorpartijen inventariseert het ministerie van Sociale Zaken welke vragen en eventuele misverstanden er over pensioenen leven. Maandelijks worden de veel gestelde vragen en antwoorden op Pensioenduidelijkheid.nl en Werkenaanonspensioen.nl gepubliceerd. Daarnaast wordt op basis van de gestelde vragen ook de publiekscampagne verder aangescherpt.