Publieksmonitor pensioenen Q2 2023

In het tweede kwartaal 2023 is de vertrouwensscore (een objectief construct) in het pensioenstelsel afgevlakt na een licht stijgende trend en ligt nu op 5,7 (op schaal van 1 tot 10). Deze afvlakkende trend in vertrouwen is vooral zichtbaar onder de groep reeds gepensioneerden en financieel lager geletterden. Ontwikkelingen op het gebied van de waarde van het pensioen lijken de belangrijkste drijver van veranderingen. 

Het kennisniveau over het pensioenstelsel blijft stabiel, maar minder Nederlanders zijn de afgelopen zes maanden actief bezig geweest met hun pensioen. Waar de behandeling van de Wet toekomst pensioenen in Tweede Kamer voor een stijging in bekendheid met de aanstaande veranderingen zorgde, leidt de behandeling in de Eerste Kamer niet tot een verdere stijging in bekendheid.

De publieksmonitor pensioenen heeft als doel om doorlopend het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in het pensioenstelsel inzichtelijk te maken. Hierbij ligt primair de nadruk op het meten van vertrouwen in het stelsel en de partijen daarachter, en secundair op het meten van basiskennis over en gedrag ten aan zien van pensioenen.