Publiekscampagne pensioenen start maandag 21 augustus

De publiekscampagne pensioenen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid start op maandag 21 augustus. De strategie, concept en middelen zijn ontwikkeld samen met vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers en pensioenuitvoerders. De campagne belooft duidelijkheid over de nieuwe regels voor pensioen en praat in eenvoudige taal over pensioenen. Daarom dragen de campagne en het online platform de naam pensioenduidelijkheid.nl (voorheen onsnieuwepensioen.nl).

Tijdens een webinar is de strategie en de campagne gisteren gepresenteerd aan communicatieprofessionals van vakbonden, werkgevers en pensioenuitvoerders. 

Groot verhaal in kleine delen
Met publieksinformatie dragen we bij aan het vertrouwen in het pensioenstelsel en de modernisering daarvan. We hebben een omvangrijk verhaal te vertellen, maar weten dat kennis en interesse laag is. Daarom delen we de campagne op in delen met ieder een eigen hoofdthema. Steeds aan hand van vragen die er leven bij Nederlanders. De eerste fase van de campagne kent twee periodes van 3 weken. Van 21 augustus tot en met 10 september en 2 tot en met 22 oktober is het eerste deel te zien op televisie, radio en internet. De hoofdboodschap is hier "De regels voor pensioen gaan veranderen, omdat we willen dat iedereen ook in de toekomst pensioen kan krijgen.” In 2024 ligt de focus op het ontkrachten van mythes rondom pensioen en uitleg over de nieuwe regels. In 2025, 2026 en 2027 volgt een herhaling van deze boodschappen, maar verschuift het accent steeds meer naar de persoonlijke informatie vanuit de pensioenuitvoerders. 

Campagne heeft groot bereik, partners maken het persoonlijker
Samen met vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers en pensioenuitvoerders werkt SZW al twee jaar samen aan de ontwikkeling van deze communicatie. Binnen dit proces is tijd genomen voor input vanuit alle kanten. De campagne is gericht op een breed publiek van Nederlanders van 18 jaar en ouder. Vakbonden, werkgevers en pensioenuitvoerders staan zeer dichtbij de mensen die bereikt moeten worden. Zij kunnen het verhaal toespitsen op de situatie van hun achterban. Daarmee maken ze het verhaal persoonlijker. Als hulpmiddel hierbij verschijnt er deze week nog een update met campagnemiddelen in de toolbox communicatie op werkenaanonspensioen.nl.

Blijven luisteren
De campagne, die 21 augustus start, is de eerste fase communicatie over meerdere jaren. Hierin gaan we steeds weer leren over de vragen die er leven in Nederland en de behoefte aan duidelijkheid. Vanuit het ministerie houden we via de publieksmonitor pensioenen, de campagne effectmetingen en de social media monitoring bij hoe ons verhaal landt bij Nederlanders. De sociale partners en pensioenuitvoerders vangen in hun contacten ook op welke vragen er leven. Deze input en lessen vormen belangrijke ingrediënten voor iedere volgende fase van de publiekscampagne.