Risicobeelden derde Wtp-monitoringsvragenlijst

De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) geven een terugkoppeling van de risicobeelden van de derde Wtp-monitoringsvragenlijst 2023-Q1. Daaruit blijkt dat een derde van de fondsen nog geen analyse heeft gemaakt, of dat er aanvullende resources en/of expertise nodig zijn met het oog op de transitie.

In de terugkoppeling worden diverse thema’s belicht die van belang zijn in de transitie naar het nieuwe stelsel, waaronder governance, datakwaliteit en operationele wendbaarheid.

Uit de risicobeelden blijkt daarnaast dat een deel van de fondsen dat gaat invaren nog niet gestart is met de realisatie van de koppeling tussen vermogensbeheer en pensioenadministratie, of nog geen afspraken heeft gemaakt met een externe accountant en/of IT-auditor over de controle van de datakwaliteit.

Lees hier het gehele bericht.