Uitstel inwerkingtredingsdatum bedrag ineens

Minister Schouten heeft de Tweede en Eerste Kamer in een brief laten weten dat de voorgenomen inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2024 van het keuzerecht bedrag ineens niet meer haalbaar is. Dit komt omdat uitvoerders, nadat de Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met het voorstel, genoeg tijd moeten hebben om hun deelnemers te informeren. Afhankelijk van de parlementaire behandeling zal het keuzerecht bedrag ineens niet eerder dan 1 juli 2024 ingaan.

Minister Schouten geeft aan dat zij het belangrijk vindt dat deelnemers goed worden geïnformeerd over het keuzerecht voor opname van een bedrag ineens van het ouderdomspensioen. Dit vergt allereerst goede informatie vanuit pensioenuitvoerders en daarnaast voldoende tijd voor een deelnemer om een weloverwogen keuze te kunnen maken. De pensioenuitvoerders hebben aangegeven dat zij, nadat de Tweede Kamer en Eerste Kamer akkoord zijn met het wetsvoorstel, daar zes tot negen maanden voor nodig te hebben.

Het wetsvoorstel herziening bedrag ineens zal na het zomerreces worden behandeld in de Tweede Kamer. Dit laat minder dan zes maanden voor het tijdig informeren van deelnemers. Gelet op het bovenstaande zal het keuzerecht bedrag ineens daarom niet eerder dan 1 juli 2024 ingaan, afhankelijk van de voortgang van het parlementaire proces.