WTP: wat treedt wanneer in werking

Op 1 juli treedt de Wet toekomst pensioenen in werking. Een aantal onderdelen van de wet heeft een andere inwerkingtredingsdatum. De verlaging van de pensioenleeftijd van 21 naar 18 jaar geldt vanaf 1 januari 2024. De verruiming van de fiscale jaarruimte in de derde pijler en nettolijfrente geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023.

Op 1 juli 2023 treedt in werking:

 • De Wet toekomst pensioenen
  • Hieronder valt ook het overgangsrecht op de premiestaffel en het afschaffen van de wachttijd
 • Het Besluit toekomst pensioenen
 • Het Besluit wijziging regeling nettopensioen
 • Het Besluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen
 • Het Besluit parameters
 • De Regeling pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 • De Regeling vrijstellingen Wet BPF 2000

Op 1 januari 2024 treedt in werking:

 • De verlaging van de pensioenleeftijd van 21 naar 18 jaar

Op 1 januari 2023 treedt in werking (met terugwerkende kracht):

 • De verruiming van de fiscale jaarruimte in de derde pijler en nettolijfrente