Toezeggingen uit Eerste Kamer-debat: uiterste transitiedatum gaat naar 1 januari 2028

Op 22 en 23 mei heeft minister Schouten gedebatteerd met de Eerste Kamer over de Wet toekomst pensioenen (WTP). In het debat heeft de minister een aantal toezeggingen gedaan, onder andere om pensioenuitvoerders voldoende tijd te geven voor een zorgvuldige overgang naar het nieuwe stelsel. 

Meerdere senatoren vroegen in het debat om meer tijd voor de uitvoerders om over te stappen. In de wet staat die uiterste transitiedatum op 1 januari 2027; dat gaf vakbonden, werkgevers en pensioenfondsen oorspronkelijk vier jaar om over te stappen. Maar doordat de behandeling in de Tweede Kamer meer tijd kostte, was daar nog 3,5 jaar van over. In het debat deed minister Schouten drie toezeggingen rondom de transitiefase.

  1. Weegmomenten in 2024 en 2025

De minister zegde toe goed te monitoren hoe de transitie verloopt. Daartoe komen er twee weegmomenten: in 2024 als de resultaten van de eerste monitor beschikbaar komen, en begin 2025 als de sociale partners hun transitieplannen hebben afgerond. Op die weegmomenten kan worden besloten of het nodig is om nog meer tijd te geven aan de uitvoerders om de pensioenregelingen over te zetten naar het nieuwe stelsel.

  1. Regeringscommissaris transitie pensioenen

Als tweede zegde de minister toe een Regeringscommissaris transitie pensioenen aan te stellen. Deze commissaris heeft een onafhankelijke positie en eigenstandig mandaat om de minister te adviseren als er knelpunten in de transitie zijn. Deze opdracht voert de commissaris in nauwe samenwerking met alle partners uit, zowel de sociale partners en de pensioenuitvoerders als de toezichthouders.

  1. Einddatum vastgesteld met amvb op 1-1-2028

Als derde heeft de minister toegezegd later dit jaar een wijzigingswet in te dienen om de uiterste transitiedatum in de WTP aan te passen, en deze datum voortaan per algemene maatregel van bestuur (amvb) vast te stellen. De minister gaf aan in die amvb de uiterste transitiedatum op 1 januari 2028 te willen zetten. Dat zou vakbonden, werkgevers en pensioenuitvoerders 4,5 jaar geven voor de transitie naar het nieuwe stelsel.

Verder verloop van het Eerste Kamerdebat

Op dinsdag 30 mei debatteert de Eerste Kamer verder over de WTP en zal ook de stemming plaatsvinden.