Publieksmonitor Pensioenen (eerste kwartaal 2023) gepubliceerd

De Publieksmonitor Pensioenen over het eerste kwartaal 2023 is op Rijksoverheid.nl gepubliceerd.

De Publieksmonitor Pensioenen heeft als doel om doorlopend het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in het pensioenstelsel inzichtelijk te maken. Hierbij ligt primair de nadruk op het meten van het vertrouwen in het pensioenstelsel en de partijen daarachter; en secundair op het meten van de basiskennis over en gedrag ten aanzien van pensioenen.

De inzichten uit de monitor bieden het ministerie aanknopingspunten om de informatievoorziening aan burgers over de stelselwijziging verder te verbeteren. Klik hier voor meer informatie en download de recente rapportage

De Publieksmonitor Pensioenen komt tot stand in samenwerking met sociale partners, Pensioenfederatie, pensioenfondsen en -uitvoerders, Verbond van Verzekeraars, verzekeraars, Wijzer in Geldzaken, Stichting Lezen en Schrijven, en wetenschappers. Dit gezelschap van samenwerkende partijen wordt voorgezeten door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.