Publicatie Indexatie-AMvB 2023

Vorig jaar is tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp) in de Tweede Kamer een motie aangenomen om een regeling te treffen waardoor pensioenfondsen ook in 2023 - tot uiterlijk de inwerkingtreding van de Wtp - onder voorwaarden wordt toegestaan voorwaardelijk toeslag te verlenen.

Deze regeling (Indexatie-AMvB 2023) stelt pensioenfondsen in staat toeslag te verlenen bij een beleidsdekkingsgraad vanaf 105%, waarbij het voorschrift van toekomstbestendige toeslagverlening niet geldt, echter met nadrukkelijke waarborgen voor evenwichtig invaren en de belangen van toekomstige generaties.

De Indexatie-AMvB 2023 is inmiddels in het Staatsblad gepubliceerd. Klik hier voor meer informatie in het Staatsblad