Kamer ontvangt nadere memorie van antwoord; Wtp-behandeling naar 22/23 mei

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nadere memorie van antwoord ontvangen. De plenaire behandeling van het voorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp) kan daardoor plaatsvinden op 22 en 23 mei 2023. Een eventuele derde termijn en de stemmingen zouden kunnen plaatsvinden op dinsdag 30 mei 2023.

De commissie heeft op 11 april 2023 besloten ernaar te streven de behandeling van het wetsvoorstel af te ronden voor de Kamerwisseling, en ter vergadering van 9 mei 2023 gelegenheid te bieden om eventueel inbreng te leveren voor verslag. De plenaire behandeling is dan ook onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de eventuele nota naar aanleiding van het verslag.

Tevens hebben beide Kamers ook de conceptregelingen bij het wetsvoorstel toekomst pensioenen ontvangen (met link naar de brief).