Handreiking voor het invaren van gesloten pensioenfondsen

Bij een gesloten pensioenfonds vindt geen actieve pensioenopbouw meer plaats. De bestaande opbouw kan desondanks ingevaren worden naar het nieuwe pensioenstelsel. 

Dit kan binnen de kaders van het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (beoogde inwerkingtreding 1 juli 2023). Op die manier is het ook voor deze pensioenfondsen mogelijk om eerder perspectief te bieden op een koopkrachtig pensioen. De Koepel Gepensioneerden en werkgeversorganisaties hebben hier in het bijzonder aandacht voor gevraagd.

Naar aanleiding hiervan is een handreiking opgesteld die beschrijft hoe dit proces van invaren verloopt.