Nieuwe content datakwaliteit en terugkijken masterclass

Een belangrijk aandachtspunt bij de transitie naar het vernieuwde pensioenstelsel is datakwaliteit. Op het informatieplatform is informatie te vinden voor pensioenfondsbesturen, pensioenuitvoeringsorganisaties, verantwoordingsorganen, belanghebbendenorganen en het intern toezicht over het onderwerp datakwaliteit.

Naast datakwaliteit in relatie tot de transitie is aandacht besteed aan datakwaliteit in het algemeen. Zeker voor hen die niet dagelijks met het onderwerp bezig zijn is de basis waardevol om het belang van goede datakwaliteit bij de transitie in context te kunnen plaatsen.

In relatie tot de transitie is aandacht besteed aan het Kader Datakwaliteit van de Pensioenfederatie. Ook is deĀ Masterclass datakwaliteit terug te kijken.


U vindt de informatie over datakwaliteit hier.