Proces behandeling Eerste Kamer Wet toekomst pensioenen

Op 15 maart heeft de Kamer het voorlopig verslag vastgesteld met schriftelijke vragen over het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. In totaal zijn er door de commissie ongeveer 800 vragen gesteld. Het overgrote gedeelte van de vragen komt vanuit 50PLUS. De vragen richten zich vooral op thema’s die eerder ook in de behandeling in de Tweede Kamer aan de orde kwamen zoals; inflatie, koopkrachtig pensioen, compensatie, nabestaandenpensioen en het advies van de commissie Parameters.

Door de commissie is ook gesproken over de mogelijkheid om voorlichting te vragen aan de Raad van State. Dit verzoek komt van het lid Van Rooijen (50PLUS). Besloten is om de voorlichtingsaanvraag aan te houden, en opnieuw hierover te spreken na ontvangst van de antwoorden van de minister op de reeds gestelde vragen.

Verder zal de commissie op 21 maart 2023 inbreng leveren voor een schriftelijk overleg over de brief  van de minister over het Ontwerpbesluit Parameters.

Ook heeft de commissie op 7 maart 2023 besloten in gesprek te gaan met de Commissie Parameters en DNB in het kader van de behandeling van dit wetsvoorstel. Dit gesprek kan parallel plaatsvinden aan de verdere behandeling van dit wetsvoorstel.