Informatiebijeenkomsten werkgevers en werknemers

Momenteel wordt het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen behandeld in de Eerste Kamer. Het informeren van werkgevers en werknemers over wat de Wet toekomst pensioenen inhoudt en wat dit voor hen betekent, is belangrijk. In onderstaande webinars wordt dit voor beide doelgroepen laagdrempelig aangeboden.

Terugkijken pensioenbijeenkomst VCP en De Unie

Op 9 maart heeft de VCP in samenwerking met De Unie een pensioenbijeenkomst georganiseerd. Door deskundige sprekers wordt ingegaan op hoe pensioen is georganiseerd, wat het nieuwe pensioenstelsel inhoudt en wat dit betekent.
Terugkijken van de bijeenkomst kan via deze link

Vrij toegankelijk webinar pensioenwet VNO-NCW en MKB-Nederland

VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren op 5 april een vrij toegankelijk webinar ‘Verzekerde regeling: aan de slag met de nieuwe pensioenwet’. In dit webinar wordt toegelicht wie wanneer aan zet is bij het aanpassen van een verzekerde pensioenregeling in het kader van de nieuwe wet. Wat is de rol van werkgevers in het samenspel met medewerkers, adviseurs en uitvoerders? En wat zijn de belangrijke keuzes rondom bijvoorbeeld het nabestaandenpensioen en de overstap naar een andere premiesystematiek?  Aanmelden kan nog.