Wtp-documenten naar Tweede Kamer en Raad van State

In het kader van het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp) heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs enkele documenten aan de Tweede Kamer verstuurd, of voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Zo ontving de Raad van State het Conceptbesluit toekomst pensioenen, het Ontwerpbesluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen, het Ontwerpbesluit aanpassing regeling nettopensioen, en het Besluit toeslag in bijzondere omstandigheden 2023.

De Tweede Kamer ontving het Ontwerpbesluit tot wijziging parameters, de begeleidende Kamerbrief over het Besluit tot wijziging parameters met toelichtingen op enerzijds het effect op de pensioenpremies en anderzijds op de mitigerende maatregel; en ten slotte de Antwoorden op Kamervragen over het advies van de Commissie Parameters.