DNB stelt concept-scenariosets beschikbaar op basis van nieuwe methodiek

In de Kamerbrief van 30 november 2022 geeft minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen aan voornemens te zijn om de door de Commissie Parameters 2022 geadviseerde P- en Q-scenariosets gelijktijdig met de Wet toekomst pensioenen in werking te laten treden (vooralsnog op 1 juli 2023).

Omdat scenariosets op basis van de nieuwe methodiek behulpzaam kunnen zijn bij de voorbereidingen van sociale partners en pensioenfondsen op de overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel, stelt DNB de concept-scenariosets op basis van de nieuwe methode nu reeds beschikbaar, gekalibreerd met ijkdatum 31 december 2022.

De door DNB opgestelde factsheet en scenariosets vindt u hier.