Samenvatting van de aanpassingen in het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel “Wet toekomst pensioenen” (Wtp) door de Tweede Kamer, verschenen er vier nota’s van wijziging en heeft de Kamer 21 amendementen aangenomen. Hierdoor werd het oorspronkelijke wetsvoorstel op verschillende punten aangepast.

Een factsheet geeft een samenvatting van de voornaamste wijzigingen ten opzichte van het wetsvoorstel zoals dat in maart 2022 werd ingediend bij de Tweede Kamer. Het document is geen uitputtend overzicht van alle wijzigingen. Daarvoor verwijzen we naar de afzonderlijke nota’s van wijziging en amendementen op de Wtp-pagina’s van de Tweede Kamer (zie “Documenten”).

Aan deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend.

Klik hier om de factsheet ‘Samenvatting aanpassingen in wetsvoorstel Wtp’ te downloaden.