AFM publiceert Voorlopige leidraad communicatieplan

De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel heeft gevolgen voor vrijwel alle deelnemers. De Wet toekomst pensioenen verplicht pensioenuitvoerders om een schriftelijk communicatieplan voor de transitie op te stellen en aan te leveren bij de AFM.

In de Voorlopige leidraad beschrijft de AFM wat zij als toezichthouder verwacht van het communicatieplan en biedt zij handvatten voor pensioenuitvoerders bij het invullen van de wettelijke vereisten om tot een communicatieplan te komen dat effectief is en bij de deelnemers past.

De AFM beoordeelt of het communicatieplan voldoet aan de wettelijke vereisten én of het plan volledig is en de keuzes logisch zijn onderbouwd. Hierbij focust de AFM zich in eerste instantie op de volgende vijf onderwerpen:

  1. De doelgroepen. Het communicatieplan dient in te gaan op de specifieke doelgroepen waar de transitiecommunicatie zich op zal richten, waarbij duidelijk is wat er voor welke doelgroep verandert.
  2. De uitwerking van doelstellingen. Het is van belang expliciet te maken welk effect de communicatie moet hebben.
  3. Een planning waaruit blijkt op welke wijze het plan wordt uitgevoerd, met daarin doelgroepen, communicatiemomenten, boodschappen en kanalen. In het communicatieplan brengen pensioenuitvoerders voor verschillende transitiemomenten in kaart wat, met wie en hoe wordt gecommuniceerd.
  4. De onderbouwing van hoe de communicatiemomenten, boodschappen en kanalen aansluiten op de doelgroepen. Hieruit blijkt dat het plan aansluit bij de situatie van de pensioenuitvoerder en haar deelnemerspopulatie.
  5. De evaluatie van het communicatieplan en de daadwerkelijke communicatie. Bij haar toezicht betrekt de AFM de wijze waarop pensioenuitvoerders meten of hun communicatie effectief is (geweest), zodat de communicatie kan worden aangepast als dat nodig is.

De leidraad heeft niet de status van wet- en regelgeving. Het staat de pensioenuitvoerder vrij om het communicatieplan op eigen wijze vorm te geven, zolang aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. De leidraad geldt vanaf het moment dat de Wet toekomst pensioenen (en daarmee de vereisten voor het communicatieplan) inwerking treedt.

De Voorlopige leidraad communicatieplan vindt u hier.