Publicatie Vrijstellingsregeling

Vorig jaar is tijdens de plenaire behandeling van de Wet toekomst pensioenen in de Tweede Kamer een motie aangenomen om een regeling te treffen die voorkomt dat pensioenfondsen in 2023 onnodig moeten korten. Pensioenfondsen die de intentie hebben om in te varen, kunnen - onder voorwaarden - een beroep doen op deze zogeheten Vrijstellingsregeling.

De Vrijstellingsregeling is inmiddels in de Staatscourant gepubliceerd.