AFM publiceert Voorlopige leidraad risicopreferentieonderzoeken

Met de ingang van de Wet toekomst pensioenen wordt het voor pensioenuitvoerders die een premieregeling onder het vernieuwde pensioenstelsel uitvoeren, verplicht om een risicopreferentieonderzoek te gebruiken bij de vaststelling van de risicohouding. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van het risicopreferentieonderzoek.

Door de wetgever is het doel van het risicopreferentieonderzoek vastgesteld. Het is een open norm. Dit betekent dat pensioenuitvoerders het risicopreferentieonderzoek op verschillende manieren kunnen inrichten. De AFM wil met de voorlopige leidraad de sector ondersteunen bij het invullen van de wettelijke vereisten. In de voorlopige leidraad schetst de AFM een aantal voorwaarden waaraan het risicopreferentieonderzoek dient te voldoen, zonder dwingend voor te schrijven hoe het risicopreferentieonderzoek moet worden uitgevoerd. Daarnaast bevat de voorlopige leidraad praktische tips en voorbeelden.

De leidraad geldt pas vanaf het moment dat de Wet toekomst pensioenen, en daarmee de vereisten voor het uitvoeren van risicopreferentieonderzoek, inwerking treedt.

Klik hier voor de Voorlopige leidraad risicopreferentieonderzoeken