Eerste Kamer begonnen met behandeling Wet toekomst pensioenen

De Eerste Kamer is op 17 januari - de eerste vergaderdag na het kerstreces - begonnen met de behandeling van de Wet toekomst pensioenen. Men begon met een technische briefing. Volgende week volgt een tweede technische briefing.

Eind van deze maand besluit de Eerste Kamer over het vervolg. 

Klik hier voor meer informatie:

Verslag van de vergadering

Presentatie van de technische briefing

Agenda

Korte aantekeningen