Consultatie concept-beleidsuitingen DNB over de Wet toekomst pensioenen

De komende acht weken consulteert De Nederlandsche Bank (DNB) twee toezichthouderregelingen en diverse beleidsuitingen - gebundeld in vijf thema's. Met deze concept-beleidsuitingen verduidelijkt DNB hoe zij toezicht houdt op de transitie naar het vernieuwde pensioenstelsel, en geeft zij antwoord op vragen over het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen.

Via deze link vindt u meer informatie, onder meer over hoe u tot 24 februari 2023 kunt reageren.