Stemmingen over moties en amendementen WTP

Op 20 december heeft de Tweede Kamer gestemd over de amendementen en moties die zijn aangenomen bij de Wet toekomst pensioenen (WTP). Op 22 december wordt over het gehele wetsvoorstel, inclusief de aangenomen amendementen, gestemd.

Via deze link vindt u de stemmingsuitslagen bij de ingediende amendementen.

Via deze link vindt u de stemmingsuitslagen bij de ingediende moties.