Plenair debat WTP afgerond

Op 15 december heeft de Tweede Kamer het plenaire debat over de Wet toekomst pensioenen afgerond. Dit betekent dat de stemming over het wetsvoorstel kan worden ingepland. Op de website van de Tweede Kamer kunt u nagaan op welke dag de stemming zal plaatsvinden.

Tijdens de stemming zal de Tweede Kamer eerst stemmen over de ingediende amendementen. Daarna wordt over het gehele wetsvoorstel, inclusief de aangenomen amendementen, gestemd. Om het wetsvoorstel aan te nemen, moet een meerderheid van aanwezige Kamerleden vóór het wetsvoorstel stemmen. 

Als het wetsvoorstel in de Tweede Kamer wordt aangenomen, wordt het gewijzigd voorstel van wet aangeboden aan de Eerste Kamer. De vaste commissie SZW zal dan bepalen op welke manier ze de WTP verder wil behandelen.

Op de pagina Wet toekomst pensioenen van de Eerste Kamer kunt u de laatste documenten rondom het wetsvoorstel, de ingediende amendementen, de stemmingsuitslagen en het verdere proces in Tweede en Eerste Kamer terugvinden.