Publicatie advies Commissie Parameters 2022

Op woensdag 30 november 2022 heeft de Commissie Parameters onafhankelijk advies uitgebracht. Dit advies gaat over de financiële parameters die pensioenfondsen moeten gebruiken voor wettelijk verplichte berekeningen die zij moeten uitvoeren.

Ook heeft de Commissie geadviseerd over de methode waarmee de toekomstige pensioenverplichtingen van fondsen moeten worden gewaardeerd. Tot slot heeft de Commissie geadviseerd over economische en risico-neutrale scenariosets.

Op basis van de uitkomsten van het advies zal DNB de opnieuw berekeningen maken over de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Het gaat om dezelfde berekeningen die in september ook al zijn gemaakt. Daarnaast zullen ook de berekeningen van de invaareffecten uit oktober 2022 voor drie fondsen met dekkingsgraden rond de 100% worden geactualiseerd op basis van de nieuwe parameters. De resultaten van alle opnieuw uitgevoerde impactberekeningen worden in de week van 12 december verwacht.