Toezeggingen uit het wetgevingsoverleg van 19 oktober 2022

Op 19 oktober heeft minister Schouten een wetgevingsoverleg gevoerd met de Tweede Kamer over de Wet Toekomst Pensioenen. Naar aanleiding van dat overleg heeft zij een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin een eerste reactie op haar toezeggingen uit dat overleg. In de brief staat ook een waardering op de amendementen die al zijn ingediend, inclusief een korte toelichting. 

Daarnaast heeft de minister een aantal vragen beantwoord van het lid Omtzigt over de effecten van de voorgestelde wijzigingen in het wetsvoorstel op het vlak van nabestaandenpensioenen en over de uitkomsten van de solidaire premieovereenkomst als dit contract het afgelopen half jaar al gefunctioneerd zou hebben. Ook deze brief is naar de Tweede Kamer gestuurd.

Op woensdag 2 november voert de Tweede Kamer het plenaire debat over de Wet Toekomst Pensioenen.