Werkenden zonder pensioenopbouw

Tijdens de wetgevingsoverleggen van 10 en 12 oktober over de Wet Toekomst Pensioenen, hebben de Kamerleden aandacht gevraagd voor de positie van werkenden zonder pensioenopbouw. Op verzoek van minister Schouten heeft de Stichting van de Arbeid hiervoor een aangescherpt aanvalsplan opgesteld. Hierin hebben de vakbonden en werkgevers samen de doelstelling afgesproken om meer mensen pensioen te laten opbouwen. Ze willen dat de komende vijf jaar 450.000 mensen extra pensioen gaan opbouwen. Dat betekent een halvering van het aantal werknemers zonder pensioenopbouw.

De Stichting van de Arbeid, de vakbonden en werkgevers stellen de volgende maatregelen voor:

  1. Er komt een basispensioenregeling voor kleine werkgevers;
  2. De Stichting van de Arbeid adviseert een wettelijk verplichte melding op de loonstrook voor werknemers die geen pensioen opbouwen en een notificatie bij mijnpensioenoverzicht;
  3. De Stichting van de Arbeid gaat zelf bedrijven zonder pensioenopbouw aanschrijven;
  4. Werkgevers en werknemers adviseren dat de overheid een publiekscampagne start over het belang van pensioenopbouw.

De werkgevers en werknemers gaan daarnaast nog in gesprek met hun achterban over het vervangen van de wachttijd om pensioen op te bouwen door een drempel en het verlagen van de toetredingsleeftijd naar 18 jaar.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de Minister op het aanvalsplan gereageerd. Zij zegt dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid volledige ondersteuning zal bieden aan de uitwerking van het aanvalsplan. Een aantal van de punten komt terug in de nota van wijziging op de Wet Toekomst Pensioenen. Volgend jaar komt het eerstvolgende CBS-onderzoek uit naar de omvang van de witte vlek, waarmee de eerste maatregelen uit het aanvalsplan zichtbaar zullen zijn. De voortgang van de witte vlek wordt ook iedere twee jaar bijgehouden. In 2025 wordt beoordeeld of de reductie op basis van het aanvalsplan in de praktijk voldoende is.