Informatie over toezeggingen uit het wetgevingsoverleg Wet Toekomst Pensioenen

Tijdens de wetgevingsoverleggen van 10 en 12 oktober over de Wet Toekomst Pensioenen, heeft minister Schouten een aantal toezeggingen gedaan over onderdelen van de Wet Toekomst Pensioenen. Hierover heeft zij een brief gestuurd aan de Tweede Kamer,  zodat zij deze informatie kunnen meenemen tijdens het wetgevingsoverleg op 19 oktober.

In de brief legt de Minister uit welke onderdelen van het wetsvoorstel zullen worden aangepast. De belangrijkste daarvan zijn:

  • Pensioenfondsen moeten een dekkingsgraad hebben van minimaal 90% om te kunnen invaren;
  • Pensioenfondsen kunnen alleen onderbouwd afwijken van de standaard invaarmethode;
  • Naast het netto-profijt moet ook de verwachte pensioenuitkering in de verschillende scenario’s (goed weer, slecht weer, verwacht weer) duidelijk worden gemaakt;
  • Het wordt mogelijk dat de Tweede Kamer een bandbreedte kan voorschrijven waarbinnen het netto-profijt en de verwachte pensioenuitkering moeten blijven.

De nota van wijziging over deze onderwerpen zal binnenkort naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Daarnaast geeft de Minister in de brief verdere informatie over de compensatie bij lage dekkingsgraden, transitietermijnen, nabestaandenpensioen, dekking voor partnerpensioen bij einde van het dienstverband, het vrijwillig voortzetten van pensioenopbouw voor zelfstandigen, het wijzigen van de pensioenovereenkomst, het hoofdzakelijkheidscriterium, het advies van de Raad voor de Rechtspraak over de belasting van de rechtspraak, transitie-informatie en het effect van gemiste opbouwjaren en afschaffing van de doorsneesystematiek.