Wetgevingsoverleg Wet toekomst Pensioenen voortgezet op 10 oktober

De vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft tijdens een extra procedurevergadering op 22 september besloten dat het wetgevingsoverleg wordt voortgezet op 10 oktober. Daarnaast is verzocht 2 extra data in te plannen voor eventuele uitloop.

Tijdens de vergadering is ook besloten om het afschrift van de brief die de Commissie Parameters aan minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurde, mee te nemen ter besluitvorming.

Met deze brief werd de minister geïnformeerd over het gesprek dat op verzoek van de Kamercommissie op 16 september plaatsvond tussen de voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer en de voorzitter van de Commissie.

Bekijk hier de brief van de Commissie Parameters