Tweede Nota van wijziging Wet toekomst pensioenen gepubliceerd

Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft vandaag de tweede Nota van wijziging Wet toekomst pensioenen aangeboden aan de Tweede Kamer. Het gaat hierbij vooral om redactionele en technische wijzigingen.

Een van de onderwerpen betreft het overgangsrecht voor premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid in verzekerde regelingen. Ook is er aandacht voor de variabele uitkering bij nabestaanden- of arbeidsongeschiktheidspensioen op risicobasis.

Bekijk hier de Tweede Nota van Wijziging.