Rapportage Commissie Parameters pas in het najaar verwacht

In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Carola Schouten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten dat de Commissie Parameters verwacht het rapport pas uit te brengen in het vierde kwartaal van 2022.

De commissie, die is gevraagd advies uit te brengen over de wettelijke parameters die gaan gelden in het nieuwe pensioenstelsel, acht een tussentijdse technische briefing niet opportuun, omdat zij eerst de benodigde beraadslagingen in de beslotenheid van de commissie wil afronden.

Bekijk hier de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer.