Tweede Kamer: wetgevingsoverleg direct na het zomerreces

De Tweede Kamer wil het Wetsvoorstel toekomst pensioenen direct na het zomerreces behandelen. Dat werd dinsdag 5 juli duidelijk tijdens een overleg van de vaste Kamercommissie.

De Kamer wil het wetgevingsoverleg direct na het zomerreces, dat 6 september eindigt, inplannen. De Kamer wil het Wetsvoorstel toekomst pensioenen daarna plenair behandelen, zodat dit mogelijk nog voor het herfstreces afgerond kan worden.

Commissie Parameters

De Kamer heeft de Commissie Parameters verzocht uiterlijk 1 september met een advies te komen. Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, maakte 30 juni bekend dat deze Commissie pas in het vierde kwartaal een advies klaar heeft, op zijn vroegst is dat begin oktober.