Tweede ronde met vragen en antwoorden naar de Kamer

Op donderdag 30 juni is een tweede ronde aan vragen, door de Tweede Kamer gesteld over het Wetsvoorstel toekomst pensioenen, beantwoord door Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Tegelijkertijd met de beantwoording van de vragen is ook een brief aan de Kamer gestuurd over de commissie Parameters.

Naar aanleiding van het ingediende Wetsvoorstel toekomst pensioenen is er eind april door de diverse fracties in de Tweede Kamer een groot aantal vragen gesteld aan de regering. Deze zijn in mei door de regering beantwoord.

Commissie Parameters

Op 17 mei heeft de Tweede Kamer besloten om nog een tweede vragenronde te houden over het wetsvoorstel. Kamerleden konden uiterlijk 8 juni hun vragen indienen. 

Tegelijkertijd met de beantwoording van de vragen is ook een brief aan de Kamer gestuurd over de commissie Parameters.