Publieksmonitor wil vertrouwen pensioenstelsel doorlopend inzichtelijk maken

In hoeverre heeft het Nederlandse publiek vertrouwen in het pensioenstelsel? En hoe ontwikkelt het vertrouwen zich in de tijd? Met de nieuwe ‘Publieksmonitor pensioenen’ wil het ministerie van SZW doorlopend het vertrouwen van de Nederlandse bevolking meten. 

Met de inzichten uit de monitor wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanknopingspunten te verkrijgen om de communicatie en informatievoorziening rondom de stelselwijziging richting burgers te verbeteren.

Bij het meerjarige onderzoek ligt primair de nadruk op het meten van vertrouwen in het stelsel en de partijen daarachter, en secundair op het meten van basiskennis over en gedrag rondom pensioenen.

Totstandkoming onderzoek

De publieksmonitor kwam tot stand in samenwerking met enkele partijen uit de sector. Onderzoeksbureau MarketResponse kreeg de opdracht het onderzoek uit te voeren.

Download de nulmeting

Download nu de nulmeting. Lees in dit eerste rapport ook meer over de achtergrond en opzet van dit onderzoek, dat 4 keer per jaar wordt uitgevoerd. Alle toekomstige onderzoeken worden op dezelfde pagina gepubliceerd.