Informatie over contractkeuze op Werken aan ons Pensioen

Vandaag is nieuwe informatie gepubliceerd om de keuze tussen de solidaire en flexibele premieregeling te faciliteren. Bekijk de stap hier.

Het vernieuwde pensioenstelsel kent alleen premieregelingen. De regelingen kennen veel overeenkomsten, maar ook verschillen. Werken aan ons pensioen biedt ondersteunende informatie bij het keuzeproces. 

De vandaag gepubliceerde informatie is bedoeld voor werknemers- en werkgevers(organisaties) die hun regeling hebben ondergebracht bij een pensioenfonds, én voor de pensioenfondsen zelf. 

Informatie over de keuze tussen de verschillende premieregelingen voor werknemers- en werkgevers(organisaties) die hun regeling hebben ondergebracht bij een verzekeraar of PPI, staat voor de zomer nog op de agenda. Dit geldt ook voor informatie over invaren, transitie-FTK en compensatie. 

Het streven is om deze onderwerpen dit najaar uit te werken voor  ondernemingraden en personeelsvertegenwoordiging. Reden genoeg om regelmatig een kijkje te nemen op het platform.