Masterclass risicohouding en beleggingsbeleid al gevolgd?

De Pensioenfederatie organiseerde op 31 maart de masterclass ‘Risicohouding en beleggingsbeleid’. Die masterclass is nu terug te kijken.

De Masterclass is bedoeld voor specialisten en ging over de risicomaatstaven in de wet, het risicopreferentieonderzoek onder deelnemers, de vertaling van de risicohouding naar het beleggingsbeleid en de toetsing van het pensioenresultaat aan de risicomaatstaven.

De sprekers van deze masterclass waren Agnes Joseph (Achmea Pensioenservices), Rutger van Asselt (Sprenkels en Verschuren) en Marcel Lever (Pensioenfederatie). Jochem Dijckmeester (Pensioenfonds PGB) was de host.

Terugkijken

De masterclass is hier terug te kijken. U kunt op deze pagina ook de sheets van de presentatie downloaden.

Reeks masterclasses

De Pensioenfederatie organiseert een reeks masterclasses waarin onderwerpen rond de Wet toekomst pensioenen worden toegelicht en uitgediept. De Pensioenfederatie wil zo de kennisdeling tussen en met de leden stimuleren.