Succesvolle transitie naar een nieuwe pensioenregeling: 7 tips voor ondernemingsraden

Elke ondernemingsraad krijgt ermee te maken: het pensioen voor werknemers. Het is één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord gaan, gaan er vanaf  2023 nieuwe pensioenregels gelden. Organisaties moeten daarom nadenken over een nieuwe pensioenregeling.

Als ondernemingsraad heb je instemmingsrecht en dus een belangrijke rol bij de contractkeuze. Pensioenadviesbureau Edmond Halley geeft ondernemingsraden 7 tips.

1. Besteed veel aandacht aan de inrichting en invulling van het proces

Denk niet alleen na over hoe de pensioenregeling uit moet zien, maar ook over de inrichting van het transitieproces.

2. Zorg voor een gelijkheid op het gebied van kennis en informatie

Zorg dat je als ondernemingsraad op hetzelfde kennisniveau komt als je werkgever en de uitvoerder van de pensioenregeling. Zorg dat je op hetzelfde moment over dezelfde informatie beschikt.

Regel dit in het plan van aanpak dat je met je werkgever afspreekt, voordat je de eerste inhoudelijke stappen gaat zetten. Doe je dit niet, dan zorgt het voor een onevenwichtige situatie waardoor je belangen niet goed kunt behartigen.

3. Focus niet alleen op technische kant

Focus je niet alleen op de technische kant van de wijziging. Een bedrijf heeft doelen, een strategie, een personeelsbeleid en een cultuur. Als er binnen het bedrijf een heldere en gedeelde visie is op wat de pensioenregeling voor het bedrijf en de medewerkers moet doen, verschuiven de discussies over de nieuwe pensioenregeling van techniek en theorie, naar betekenis.

Zo kan je als ondernemingsraad optimaal de rol van belangenbehartiger vervullen. De techniek en de cijfers worden dan het middel in plaats van het middelpunt en de techniek kunnen de pensioentechneuten dan voor hun rekening nemen.

4. Neem de bestaande regeling niet als startpunt

De huidige pensioenregeling is vaak vanuit techniek en budget vormgegeven. Het is goed om na te gaan wat ooit de visie is geweest bij de totstandkoming van de pensioenregeling, maar daar moet het niet bij blijven. Ga ook na of de huidige pensioenregeling nog aan de oorspronkelijke ambitie en visie voldoet. Als je hier niet kritisch op bent, breng je onbewust de nadelen van de oude regeling over naar de nieuwe.

5. Vraag het je collega’s

Het kan helpen om vooraf een eenvoudige enquête af te nemen bij medewerkers. Het geeft je als ondernemingsraad ook de zekerheid dat je inderdaad de juiste belangen behartigt.

6. Zorg dat de ingehuurde pensioenadviseurs niet te vroeg gaan rekenen

Omdat pensioen over de toekomst gaat, zitten in pensioenberekeningen allerlei aannames over die toekomst. Een gehanteerd percentage of bedrag is een aanname die je kunt veranderen.

Kies je de aannames dan pessimistisch, voorzichtig optimistisch of rooskleurig? Die keuzes werken stevig door in de uitkomsten. De discussie daarover moet daarom gevoerd worden voordat het rekenwerk start.

7. Begin aan het eind, wat en hoe ga je communiceren?

Effectieve communicatie moet integraal onderdeel zijn van de pensioenwijziging. Op die manier kan je als ondernemingsraad het belang van je medewerkers behartigen om een goed pensioen te bieden.

Als je weet wat en hoe je wilt communiceren, kun je daar de pensioenregeling mede op inrichten. Vandaar dat Edmond Halley als tip geeft: begin bij het eind, de medewerkerscommunicatie. De medewerkersenquête (tip 5) kan daar een belangrijke rol in spelen.

Bekijk ook de pdf van Edmond Halley waarin deze tips staan